Pagrindinis ekologinio ūkininkavimo tikslas – kuo mažiau pakenkti gamtai. Šį tikslą bandoma pasiekti užtikrinant dvi svarbiausias sritis:
1) aplinkos tausojimą (nenaudojama sintetinių trąšų, pesticidų ir kitų techninių medžiagų. Žemė gerinama organinėmis trąšomis, taikoma sėjomaina, su ligomis ir kenkėjais kovojama biologinėmis priemonėmis. Vystant augalininkystę, siekiama išlaikyti rūšių įvairovę ir ekologinį balansą aplinkoje, taip mažinant kenkėjų ir ligų protrūkius.)
(2) gyvūnų gerovę (Vystant gyvulininkystę, svarbiausia yra atsižvelgti į gyvulių laikymo sąlygas ir šėrimo aspektus, ypatingą dėmesį skiriant gyvulių aprūpinimui pakankamai geros kokybės ekologiškų pašarų kiekiu bei tinkamai veterinarinei priežiūrai).

Pagrindiniai ekologinio ūkininkavimo principai:

  1. Griežtas cheminių sintetinių pesticidų, sintetinių trąšų, gyvuliams skirtų antibiotikų, maisto papildų perdirbant ir perdirbimo priedų ribojimas.
  2. Draudimas naudoti genetiškai modifikuotus organizmus;
  3. Pirmumas ūkyje esančių išteklių naudojimui, pvz.: trąšai naudojamas gyvulių mėšlas, ūkyje auginami gyvuliniai pašarai;
  4. Atsparių ligoms ir prisitaikiusių prie vietinių sąlygų gyvulių veislių atrinkimas
  5. Gyvulių auginimas laisvai aptvaruose, atvirame ore, šėrimas ekologišku pašaru;
  6. Specializuotų technologijų naudojimas skirtingų gyvulių priežiūrai. Augalinės ir gyvūninės kilmės atliekos ir šalutiniai produktai perdirbami augalų produktų gamybos ir gyvulininkystės produkcijos metu;
  7. Ilgalaikė sėjomaina-ūkininkavimo praktika, kuomet siekiant išvengti įvairių bakterijų, virusų ir kenkėjų, tame pačiame lauke pamainomis auginamos skirtingos kultūros;

Pagrindiniai bruožai, kodėl ekologinis ūkis skiriasi nuo įprastinio:

Ekologinis gamybos būdas yra nauja žemės ūkio sistema, kurioje laikomasi ES Tarybos Reglamento EER 2092/91 ir Ekologinio žemės ūkio taisyklių reikalavimų.
Nuo įprastinio ūkio skiriasi tuo, kad ekologiniame ūkyje žemės ūkio produktai auginami nenaudojant sintetinių trąšų, pesticidų, augimo stimuliatorių.
Ekologinių ūkių tikrinimas
Ekologine gamyba užsiimantys ūkininkai bent vieną kartą per metus tikrinami, siekiant nustatyti, ar jų veikla atitinka ekologiniam ūkininkavimui numatytus standartus. Lietuvoje ekologinius ūkius prižiūri ir sertifikuoja VšĮ “Ekoagrus“.

Ekologinių ūkių sertifikavimas

Ekologiniame ūkyje išauginti ekologiniai produktai yra pažymėti “Ekoagrus” ir Europos sąjungos ekologiniu ženklu. Kiekvienas ekologinius produktus parduodantis ūkininkas privalo turėti šios institucijos išduota sertifikatą, kuriame turi būti konkrečiai nurodyta, kokie produktai yra sertifikuoti ir kiek laiko galioja sertifikatas.

Prieš pradedant ūkininkauti ekologiškai – 2 metų pereinamasis laikotarpis
Norint pradėti ekologišką ūkininkavimą, reikia iš pradžių sertifikuoti savo žemę. Dvejus metus joje turi būti ūkininkaujama naudojant sėjomainą bei natūralias trąšas, imami mėginiai, ar nėra tręšiama neorganinėmis trąšomis, nenaudojami herbicidai, pesticidai. Ir tik po trejų metų toje žemėje užauginta daržovė pripažįstama “ekologiška“. Ūkininkus nuolat tikrina ES kontrolės įstaigos ar institucijos, siekiant įsitikinti, jog laikomasi šių taisyklių. Įvykdžiusiems privalomus reikalavimus gamintojams ir perdirbėjams suteikiamas ekologinės gamybos sertifikatas ir tik tada jų pagaminta produkcija gali būti ženklinama kaip ekologiška.

Teisės aktai reglamentuojantys ekologinius ūkius
Ekologinė gamyba Lietuvoje reglamentuota Europos Sąjungos bendrijos reglamentais – EB Nr. 834/2007 ir EB Nr. 889/2008 . Papildomi reikalavimai nustatyti Žemės ūkio ministerijos patvirtintose Ekologinio žemės ūkio taisyklėse. Šiose taisyklėse ir reglamentuose nustatyti reikalavimai ekologinio žemės ūkio produktų gamybai, perdirbimui, gabenimui, saugojimui ir realizavimui, bei ženklinimui.