Ekologiniame gyvulininkystės ūkyje svarbiausi trys kriterijai:
1. Kuo šeriami gyvūnai;
2. Kokiomis sąlygomis laikomi gyvūnai;
3. Kaip gydomi gyvūnai nuo ligų;

maistas

Kuo šeriami gyvūnai?
Ekologiškai auginamų gyvulių pašarai užtikrina kiekvieno gyvūno sveikatą ir gerovę. Todėl ekologiniuose ūkiuose laikomi gyvuliai šeriami tik ekologiškais pašarais.

Ekologiškų pašarų gamybai draudžiama naudoti:

 • augimą skatinančias medžiagas;
 • sintetines amino rūgštis;
 • genetiškai modifikuotus organizmus (GMO).

Mažyliai maitinami motinos pienu

Ankstyvoje augimo stadijoje gyvūnai, tokie kaip veršiukai ar ėriukai, turėtų būti maitinami tik natūraliu – motinos – pienu.

Pašarai iš greta esančių ekologinių ūkių
Remiantis principu naudoti išteklius iš nuosavo ūkio, pageidautina, kad ne mažiau 50% ekologiškai auginamų galvijų pašarų būtų pagaminti tame ūkyje, kur jie laikomi. Kai šitai neįmanoma, jį reikėtų pagaminti bendradarbiaujant visų pirma su kitais to paties regiono ekologiniais ūkiais.

laikymasv

Kokiomis sąlygomis laikomi gyvūnai?

Ekologiškai ūkininkaujant siekiama suteikti gyvuliams patogų ir ramų gyvenimą, atsižvelgiant į jų natūralius poreikius. Ekologiškai auginami gyvūnai turi laisvai ganytis atvirose ganyklose ir laisvai prieiti prie rupiųjų pašarų. Svarbu sukurti aplinką, kuri būtų artima atskirų gyvulių rūšių reikmėms.

Užtikrinami individualūs gyvūnų poreikiai. Pavyzdžiui, naminiams paukščiams tarp kiaušinių dėjimo periodų gali būti leidžiama ilgai ilsėtis. Jie taip pat gali būti laikomi mažomis grupėmis, kad galėtų susikurti hierarchiniai ryšiai, kurie būdingi natūraliomis sąlygomis gyvenantiems paukščiams.

Pagrindiniai principai:

 • galimybė nuolatos ganytis atvirame ore;
 • ganyklų pritaikymas gyvulių mitybos ir elgesio poreikiams;
 • draudimas rišti ir izoliuoti gyvulius;
 • naudojimas tinkamo kraiko;
 • laikymas nedidelio gyvulių skaičiaus atvirame plote;
 • stengiamasi sumažinti gyvulių transportavimo trukmę;

Draudžiama:

Bendrasis ekologinis principas draudžia, kad gyvuliams skirtose patalpose grindys būtų iš grotelių.
Draudžiamas gyvulių luošinimas. Ribojamas tam tikrų gyvulių kūno dalių šalinimą ar trumpinimą: uodegų – avims, kiaulėms ir t.t.; snapų – vištoms, kalakutams ir t.t.; ragų – galvijams, avims ir t.t.
Gyvūnas turi patirti kuo mažiau skausmo ir kančių. Todėl laikas, skirtas gyvūnų transportavimui, yra griežtai kontroliuojamas, o pasirinkti skerdimo būdai turi būti kuo greitesni ir kuo mažiau skausmingi.

sveikata

Kaip gydomi gyvūnai nuo ligų?

Ekologinės gamybos ūkiuose ligų profilaktika grindžiama šiais principais:
1) tinkama veislių ir rūšių atranka;
2) gyvulininkystės praktikos, kuri atitiktų kiekvienai gyvūnų rūšiai taikomus
reikalavimus ir skatintų didesnį atsparumą ligoms, užkirstų kelią infekcijoms, taikymu;
3) aukštos kokybės pašarų/lesalų vartojimu, reguliaria mankšta bei galimybe
ganytis – tai skatina natūralų gyvūno imunitetą;
4) tinkamo gyvulių tankumo užtikrinimu, kad būtų galima išvengti dėl gyvulių
pertekliaus kylančių sveikatos problemų.

Tačiau suprantama, jokia profilaktika negali užtikrinti, kad gyvuliai kada nors nesusirgs ar nesusižeis. Tokiais atvejais ekologiškai ūkininkaujantieji nedelsiant turi pasirūpinti, kad gyvulių patiriamos kančios ar skausmas būtų kuo mažesnis ir kad nukentėję gyvuliai kuo greičiau pasveiktų.
Ekologinėje gyvulininkystėje išskiriami keli gyvūnų gydymo būdai:

 • homeopatija – alternatyvusis gydymo būdas, kai siekiama, kad organizmas taptų atsparus ligai, tam naudojamos labai atskiestos medžiagos, kurios sukelia panašius simptomus, kaip ir ligos sukėlėjai;
 • fitoterapija – gydymas žolėmis, t.y. naudojant augalus ir jų ekstraktus.

Išimtys dėl gydymo vaistais ar antibiotikais
Ekologiškų gyvulių sveikata ir gerovė yra visų svarbiausia. Kai homeopatija ar fitoterapija yra neveiksminga, o gyvulį būtina apsaugoti nuo kančių, leidžiamas įprastinis veterinarinis gydymas. Tačiau jei gyvūnui arba gyvūnų grupei per 12 mėnesių taikomi daugiau kaip trys gydymo chemiškai susintetintais alopatiniais veterinariniais vaistais arba antibiotikais kursai arba daugiau kaip vienas gydymo kursas, jei jų reprodukcijos ciklas yra trumpesnis kaip vieneri metai, tie gyvūnai arba iš jų gauti produktai negali būti parduodami kaip ekologiški produktai.

Ekologinis ūkis turi turėti tinkamą sertifikatą, išduotą VšĮ”Ekoagros”. Visi Lietuvos ekologiniai ūkiai yra surašyti VšĮ “Ekoagros” svetainėje.