Ungurys yra šių RPN vitaminų/mineralų šaltinis, jis organizmui naudingas pagal visus žemiau išvardintus mokslinius sveikatingumo teiginius:


Cinko šaltinis*:

Fosforo šaltinis*:

Jodo šaltinis*:

Niacino šaltinis*:

Riboflavino šaltinis*:

Seleno šaltinis*:

Tiamino šaltinis*:

Vitamino A šaltinis*:

Vitamino B12 šaltinis*:

Vitamino B6 šaltinis*:

Vitamino D šaltinis*:

Vitamino E šaltinis*:


*Teiginys, kad maisto produktas yra vitaminų ir (arba) mineralų šaltinis, gali būti nurodomas tik tuo atveju, jei produkto sudėtyje yra ne mažiau 15 % referencinių mitybinių verčių 100 g arba 100 ml produkto, o gėrimų atveju – 7,5 % referencinių mitybinių verčių 100 ml produkto.
Maisto produkto cheminės sudėties duomenų šaltinis: www.smlpc.lt
Teiginių apie produkto sveikumą šaltinis: Reglamentas (ES) Nr. 432/2012image