Žemės riešutai yra šių RPN vitaminų/mineralų šaltinis, jie organizmui naudingi pagal visus žemiau išvardintus mokslinius sveikatingumo teiginius:


Cinko šaltinis*:

Foliatų (folio rūgšties/vitamino B9) šaltinis*:

Fosforo šaltinis*:

Geležies šaltinis*:

Kalio šaltinis*:

Magnio šaltinis*:

Niacino šaltinis*:

Tiamino šaltinis*:

Vitamino B6 šaltinis*:

Vitamino E šaltinis*:


*Teiginys, kad maisto produktas yra vitaminų ir (arba) mineralų šaltinis, gali būti nurodomas tik tuo atveju, jei produkto sudėtyje yra ne mažiau 15 % referencinių mitybinių verčių 100 g arba 100 ml produkto, o gėrimų atveju – 7,5 % referencinių mitybinių verčių 100 ml produkto.
Maisto produkto cheminės sudėties duomenų šaltinis: www.smlpc.lt
Teiginių apie produkto sveikumą šaltinis: Reglamentas (ES) Nr. 432/2012image