Vertinimo kriterijai sudaryti remiantis šiais šaltiniais:

Kiekvienas maisto produktas ar gėrimas yra vertinamas pagal septynis kriterijus, kurie sudaryti apjungus ES autoritetingiausius sveikų produktų apibrėžties šaltinius:

1. Šiaurės šalių regiono mitybos rekomendacijos „Norden“. Prieiga per internetą: http://norden.diva-portal.org;

2. Didžiosios Britanijos maisto standartų agentūros produktų ženklinimo kriterijai. Prieiga per internetą: http://www.gov.uk;

3. Europos parlamento ir tarybos reglamentas(ES) Nr. 1169/2011. Prieiga per internetą: http://eur-lex.europa.eu;  Europos parlamento ir tarybos reglamentas(EB) Nr. 1924/2006. Prieiga per internetą: http://eur-lex.europa.eu;

4. Europos parlamento ir tarybos reglamentas(EB) Nr. 1334/2008. Prieiga per internetą: http://eur-lex.europa.eu;

5. Europos parlamento ir tarybos reglamentas(EB) Nr. 889/2008. Prieiga per internetą: http://eur-lex.europa.eu.

Vertinimo kriterijai gėrimams

Vertinimo kriterijai maisto produktams

Grįžti: VISI PRODUKTŲ TYRIMAI

image